Met Nuoret

Yks askel etheenpäin

- Meänkieli språkpaket

Vi i Met Nuoret tillhör en generation där det inte alltid var en självklarhet för våra föräldrarSpråkpaketBildMeänkieli
att lära oss meänkieli. I vårt arbete möter vi många unga vuxna som upplever en sorg över
att de inte fick med sig språket som barn och som vuxna försöker ta tillbaka vårt språk,
meänkieli. Vi pratar med nyblivna föräldrar som gärna vill föra språket vidare till sina barn.
Oavsett om de själva behärskar det fullt ut eller själva precis börjat erövra språket. Nu vill vi
hjälpa de föräldrar som vill föra vidare meänkieli till nästa generation.

Med detta språkpaket vill vi ge dig som förälder möjligheten att göra ett medvetet val om
vilka språkvärldar du bjuder in ditt barn till. Du kommer få svar på vanliga frågor om
flerspråkighet, inspireras av hur andra har tänkt samt lära dig om dina och ditt barns
rättigheter som nationell minoritet. Dessutom vill vi ge lite tips på vägen som kan
underlätta för dig om du vill prata meänkieli med ditt barn.

Tornedalingar och meänkielitalande är inte ensamma om att behöva anstränga sig lite extra
för att behålla minoritetsspråket. Sverigefinska ungdomsförbundet och Sáminuorra har båda
tagit fram varsitt språkpaket och vi vill tacka dem för inspirationen. Nu är det Met Nuorets
tur att presentera ett eget språkpaket. Vi önskar att språket ska få leva vidare med
kommande generationer och att barn och unga ska få möjlighet att bekanta sig med språket
för att beredas goda förutsättningar att längre fram i livet utveckla ett intresse förSpråkpaketBildSvenska
minoritetsspråket.

Språkpaketet beställs in av framförallt kommuner och landsting i
förvaltningsområden för meänkieli. De i sin tur ska se till att ni som
föräldrar får informationen. Vänd dig till ditt bibliotek, BHV eller
kommun och be om att få ett språkpaket. På så sätt behöver inte du som
förälder stå för några kostnader. Större delen av materialet som ingår i
Språkpaketet finns också tillgängligt digitalt här på hemsidan. Vi
besvarar gärna dina frågor om du mejlar info@metnuoret.se

Språkpaketet kan man beställa här.

Sångerna och sånghäftet till språkpaketet kan man lyssna och läsa här.

Flyer för att sprida information om att det nu finns ett språkpaket för
meänkieli finns här.

Broschyr till språkpaketet på Meänkieli finns här.

Broschyr till språkpaketet på Svenska finns här.