Met Nuoret

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att vara gällande i hela Europa och gäller i Sverige i relation till nationell lagstiftning.

De personuppgifter som Met Nuoret registrerar är namn och födelsedatum på medlem, adress, mejladress eller telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för vår administration. Medlemsuppgifter lämnas inte ut, utan används enbart internt Met Nuoret. Eftersom vi månar om våra medlemmars integritet kommer vi fortsätta utveckla  och förbättra vår hantering av personuppgifter.

Har du några frågor om Met Nuorets hantering av personuppgifter eller vill du uppdatera dina uppgifter hos oss kan du mejla till info@metnuoret.se.