Met Nuoret

Förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande har överlämnats!

“Vi i Met Nuoret tillhör en generation där vi ofta får frågan ”Talar du meänkieli?” Få av oss kan svara ja på den frågan och en olustig känsla byggs upp. Hur kommer det sig att vi inte behärskar språket som våra föräldrar eller mor- och farföräldrar pratar? I denna förstudie börjar ett svar på den frågan formuleras. Genom vittnesmål och arkivstudier beskrivs hur människor i Tornedalen och Malmfälten utsattes för assimileringsprocesser i form av språkbad, splittring av familjer och övergrepp i form av rasbiologiska studier. Människor skambelades för sitt språk vilket ledde till stigmatisering. Inte konstigt att det har varit svårt att prata om det, men nu vill vi göra det.” – Hanna Aili för Met Nuoret i förorden till förstudien.

I juni 2017 meddelade Kulturdepartementet att medel beviljats till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset för att bedriva en förstudie gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande. Under hösten samma år har förstudien sammanställts i samråd med en referensgrupp med bland annat ledamöter från både Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och Met Nuoret. Igår, måndagen den 9 april 2018, överlämnades “Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Kulturdepartementet i Stockholm. Processledare Curt Persson har bedrivit forskningen som visar att tornedalingar och meänkielitalande utsatts för rasistiska övergrepp av staten under 1800- och 1900-talet. Vittnesmål från ett antal personer från det ursprungliga språkområdet har låtit sina erfarenheter höras och förevigas genom studien som markerar vårt nästa steg för en stärkt minoritetspolitik. Kommande steg är att ta fram en sannings- och försoningskommission.

Bildspel från överlämningen och presskonferensen från Kulturdepartementet i Stockholm. På plats för Met Nuoret var styrelseledamot Hanna Aili. Fotograf: Curt Persson 2018-04-09.

Alice Bah Kunke tar emot förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande.

Alice Bah Kuhnke tar emot förstudien gällande statens övergrepp mot tornedalingar och meänkielitalande av Bengt Niska, ordförande str-t och Hanna Aili, ledamot Met Nuoret. Foto: Curt Persson

005

Många och långa samtal fördes under eftermiddagen på Kulturdepartementet. Foto: Curt Persson

002

Alice Bah kuhnke med “Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet – Curt Persson. Foto: Curt Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att läsa förstudien digitalt (öppnas i nytt fönster) och här för att komma till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaisets sida för att köpa förstudien (öppnas i nytt fönster).

Av Linnea Huhta