Met Nuoret

Met Nuoret – värdorganisation för Ung minoritet

Detta projektår är det Met Nuoret som är värdorganisation för Ung minoritet.

Ung minoritet är en samarbetsplattform för ungdomsförbund från de nationella minoriteterna. Läs mer om Ung minoritet på: http://www.ungminoritet.se/

Projektkoordinator för projektet är Juliana Bergman.