Met Nuoret

Årskongress den 18/4

Met Nuoret kommer att hålla sitt första årsmöte den 18 april kl 12.00 på Dagcentra i Sporthallen (Medborgarvägen 5) i Pajala!
På mötet kommer vi välja styrelse och presentera vad vi gjort under vårt första år som förening.
Vi bjuder på fika, lunch och musik. Skicka gärna en anmälan till info@metnuoret.se så vi vet hur mycket mat vi ska beställa.

Nedan är schemat:

12.00 Välkomstlunch.
13.00 Mötet öppnas punkt 1-9 behandlas.
13.45 Paus med visning av film om verksamhetsåret. Vi bjuder på fika och kaffe.
14.00 Mötet fortsätter punkt 10-20 behandlas.

Dagordning för Met Nuoret Årskongress 2015

 1. Justering och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötet blivit korrekt utlyst
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av sekreterare
 5. Val av 2 justerare, tillika rösträknare
 6. Fastställande av dag- och arbetsordning
 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Behandling av revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår
 13. Val av förbundsordförande för en mandatperiod på 1 år
 14. Val av kassör för 1 år
 15. Val av minst 3 och högst 7 styrelseledamöter för 1 år
 16. Val av 2 ersättare till styrelsen för 1 år.
 17. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för en mandatperiod på 1 år
 18. Val av valberedning för I år.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas.

/Styrelsen

PS. Om du inte redan är medlem så kan du enkelt bli det här på hemsidan.