Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia.

Met Nuoret

Met Nouret på Tornedalen Pride

Processed with VSCOcam with g3 preset

Foto av Eva Törmä.

Under årets marknad anordnades Tornedalens första festival för hbtq-personers rättigheter. Vi ifrån Met Nuoret deltog i festivalens Pride-parad.
Som att ni kanske hört var vi inte ensamma i Paraden eftersom ca 800 personer deltog i den.