Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia.

Met Nuoret

Kielileiri Kveeninuorten kanssa

Jyynissä Met Nuoret ja norjalaiset Kveeninuoret piettivät yhteisen kieli- ja kulttuurileirin. Leiri oli Pajalassa ja osanottajat saivat yhessä harjottaa praatia meänkieltä ja kveeniä.

I juni 2014 ordnade Met Nuoret och norska Kveeninuoret ett gemensamt språk- och kulturläger. Läret hölls i Pajala och deltagarna fick under avslappnade former träna på att tala meänkieli och kvänska.

IMG_5145 IMG_5142 IMG_5188